เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนจาก สกว
รับข้อเสนอ : 26 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สกว

สืบเนื่องจากกิจกรรม การบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ จากสำนักประสานงาน ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แก่ผู้สนใจ สามารถเลือกดาวน์โหลดชุดเอกสารสมัครที่ท่านสนใจได้จากด้านล่าง
แฟ้มแนบ :
1) Concept_Paper.pdf
3) แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ_RPD.pdf
4) แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการมีเอกชนร่วมทุน_function.pdf
5) เอกสารแนบรูปแบบทุนวิจัย.pdf