เรียนเชิญท่านผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560
รับข้อเสนอ : 30 สิงหาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560
ผู้ให้ทุน : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สำหรับท่านผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560 มายัง ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 

กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แฟ้มแนบ :
1) Scan_by_RICOH-jintmo-29-8-2560_(8).pdf
2) สมัครรับทุนttsf.pdf