ทุนนักวิจัยแกนนำ และNSTDA Chair Professor
รับข้อเสนอ : 11 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ผู้ให้ทุน : สวทช

ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDAChair Professor ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จะมีการเปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ”ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และทุน NSTDAChair Professor” ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และ เชื่อมโยงกับภาคผลิตและบริการโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกลาง/ฝ่ายบริหารคลัสเตรอ์และโปรแกรมวิจัย

โทรศัพท์ 02644 8150 ต่อ 81832 (สิริกัญจน์)

โทรสาร 02-644 8100

e-mail: chair@nstda.or.th

แฟ้มแนบ :
1) โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ.pdf
2) แบบเสนอขอรับทุน.doc