โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 1 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

                   ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2560 (STEM Workforce)” เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศโดยโครงการวิจัย/โครงงานที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นการวิจัยและพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐานซึ่งจะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้รับทุนระหว่างที่ร่วมงานวิจัยเท่านั้น ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 10,000บาท/เดือน ปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือนระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 - 12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1 กันยายน60 - 31 สิงหาคม 61 

 

​   ด่วน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน15 พฤษภาคม 2560

         ประกาศผลการพิจารณา ภายในมิถุนายน2560 

 

สมัครออนไลน์ที่ https://www.nstda.or.th/stemworkforce/  

​       สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ โครงการ STEM Workforce  

                โทร: 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462 

       อีเมล: stemworkforce@nstda.or.th