เรียนเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 15 ตุลาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

เรียนเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)  ขอเรียนเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559

เพื่อเป็นการสนับสนุนอาจารย์ หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้า หรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ เว้นคณิตศาสตร์ และแพทยศาสตร์คลินิก ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้น ๆ เป็นอย่างดี

ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามฟอร์มที่นามมา ด้านล่าง

แฟ้มแนบ :
1) สมัครรับทุน_ttsf.pdf