เปิดรับสมัครทุน Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17 ปี 2560
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 20 กันยายน 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และบริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุน Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17 ปีงบประมาณ 2560  

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 กันยายน 2559
ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/institutional-links
แฟ้มแนบ :
1) scan_28-07-2559_0002.pdf