The Division of Research Administration

กรรมการผู้จัดการ ร้านสีอิฐดอทคอม 1999 เข้ามอบของขวัญปีใหม่

ข่าว : จินตนา มูลตรี  12 มกราคม 2560
ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2560 ณ กองบริหารงานวิจัย คุณตะวัน เฮงพูลธนา กรรมการผู้จัดการ ร้านสีอิฐดอทคอม 1999 จำกัด เข้ามอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2560 แด่กองบริหารงานวิจัย โดย มี นายสมหวัง ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เป็นผู้รับมอบ

ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2560 ณ กองบริหารงานวิจัย คุณตะวัน  เฮงพูลธนา  กรรมการผู้จัดการ ร้านสีอิฐดอทคอม 1999 จำกัด เข้ามอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2560 แด่กองบริหารงานวิจัย โดย มี นายสมหวัง ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เป็นผู้รับมอบ