เรียนเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
ปิดแล้ว : 6 กรกฎาคม 2560 - 13 สิงหาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศเรียนเชิญเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo2017) ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเพทฯภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานภาคการประชุม ผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมเพิ่มเติมได้ที่กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

โทร 02-561-2445 ต่อ 518,519,517

โทรสาน 02-579 0109,02-5790455

แฟ้มแนบ :
1) ban.jpg