เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
ปิดแล้ว : 27 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017 ในระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link: Thailand Research Sytmposium) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560