ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เนื่องในวันสหวิทยาการ
ปิดแล้ว : 27 เมษายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7เนื่องในวันสหวิทยาการ


คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เนื่องในวันสหวิทยาการเรื่องสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ ตอนบนฝั่งอันดามันระหว่างวันพุทธที่ 31 พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

                ทั้งนี้เรียนเชิญส่งผู้แทนหรือนักวิจัยเข้าร่วมเพื่อเสนอผลงานวิชาการในการประชุมครั้งนี้โดยกรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารที่ส่งมาด้วยและส่งคืนสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ด้วยทั้งนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับท่านและผู้แทนหรือนักวิจัยที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานวิชาการรวมจำนวนไม่เกิน 3 ท่าน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

กองวิทยาศาสตร์(งานประชุมวิชาการนานาชาติ)

 โทร. 02-3560466-70 ต่อ 4014,3015,5040

โทรสาร02-3560485

e-mail: ripub@royin.go.th

แฟ้มแนบ :
1) ประชุมวิชาการ.pdf