การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ปิดแล้ว : n/a - 28 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยงาน : n/a

เรียน/นักวิจัย/นักศึกษา

การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ได้อนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดต่าง ๆติดตามได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://goo.gl/hEDQMU