โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม
ปิดแล้ว : n/a - 30 มกราคม 2560
หน่วยงาน : n/a

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งเป็นโครงการที่ สวทช ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ

รูปแบบโครงการ  เพื่อการสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและเอกที่ทำวิทยานิพินธ์ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์ มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคเอกชน และนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของ สวทช. โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ สวทช. ที่มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ดังเอสารแนบท้าย

กำหนดการเปิดรับสมัคร (Online)  : 1 – 30 มกราคม 2560

พิจารณาทุน (อนุมัติ) : 22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลพิจารณา : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

Website: www.nstda.or.th/stemworkforce

e-mail: stemworkforce@nstda.or.th

Tel: +66(0)25647000 Ext.1462,1461,1460

 

แฟ้มแนบ :
1) Scan_by_RICOH-jintmo-1-12-2559.pdf