ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือก เพื่อรับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.: IAD Award) ประจำปี 2561 วช ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หมดเขตแล้ว : 23 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือก เพื่อรับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.: IAD Award) ประจำปี 2561

วช ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  (รางวัล สพสว.: IAD Award) ประจำปี 2561 ” โดยจัดทำเอกสารตามรายการใยแบบฟอร์ม สพสว. IAD 2  รวม 10 รายการๆ ละ 11 ชุด และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถ Down load เอกสารการสมัครได้ที่  Website: www.labanimals.net

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

งานส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สข.)

โทร.02-5612445 ต่อ 624, 02-54790388 โทรสาร 02-5790388

Email: admin@labanimals.net, iad@nrct.go.th