สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2561

หมดเขตแล้ว : 20 มีนาคม 2561 - 18 เมษายน 2561

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2561

สำนักงานนโยบายและแผนประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน  โดยหากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว โปรดแจ้งความจำนงขอรับทุน ภายในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 พร้อมข้อเสนอการขอรับทุน โดยสามารถ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th หรือที่หมายเลข 02-612-1555 ต่อ 373 โทรสาร 02-612 1374