สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ”

หมดเขตแล้ว : 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 24 พฤษภาคม 2561

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ”

                สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ได้ร่วมกับหน่วยงานพัธมิตรด้านข้าว 8 องค์กร กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5”   ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อหลักการจัดงาน คือ “การวิจัยจ้าวไทย  สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านข้าวของประเทศ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ สวก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline/index.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5797435 ต่อ 2208 โดยค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน สวก.เรียกเก็บ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ