การศึกษาวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองผ่าน AALAS Learning library

หมดเขตแล้ว : 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 เมษายน 2561

หน่วยงาน : สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

AALAS Learning library คือช่องทางที่สามารถช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่านได้อย่างมีมาตรฐาน ด้วยระบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา มีเนื้อหาและบทเรียนที่ครอบคลุม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองสำหรับผู้สนใจทุกคน  โดยผู้สนใจสามารถเลือกเรียนแต่ละวิชาได้ตามความสนใจจากหัวข้อการเรียนรู้กว่า 180 รายวิชาให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ด่วน ภายใน 30 เมษายน 2561