สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พศ. 2561

หมดเขตแล้ว : 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 มิถุนายน 2561

หน่วยงาน : สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทยกำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี พศ. 2561, TALAS International Conference and Workshop (the 12th TALAS Annual Training and Workshop) เรื่อง IACUC Training, Alternatives, Responsible Science and Microbiome Research ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

ในการนี้ทางสมาคมขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของโครงการตามเอกสารที่แนบมาในอีเมล์ฉบับนี้