การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข

หมดเขตแล้ว : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 เมษายน 2561

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาประกอบไปด้วย

ขั้นตอนการยื่นลงทะเบียนการใช้งานระบบการลงทะเบียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการยื่นลงทะเบียนการใช้ระบบการลงทะเบียนรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ http://eia.onep.goth (แบนเนอร์ : หัวข้อยื่น Monitor)

     ทั้งนี้ สำนักนโยบายฯ ขอความร่วมมือนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ โปรดแจ้งให้ข้าวของโครงการที่มีความประสงค์จะยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการห้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 02-265-6500 ต่อ 6858 6860 โทรสาร 02-265-6500 ต่อ 6860