ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หมดเขตแล้ว : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 มิถุนายน 2561

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนให้มีการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการทำ Web Portal www.tech2biz.net เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology provider)  และผู้มองหาเทคโนโลยี (Technology seeker) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ในประเทศ ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)