สวก.เปิดรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิชาการวิจัยการเกษตร

หมดเขตแล้ว : 29 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิชาการวิจัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.arda.or.th

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักบริหาร โทร 02-5797435 ต่อ 1201  โทรสาร 02-5797235 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail: benchamas@arda.or.th