ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ : 22 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 35 วัน)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อตรวจสอบรายชื่อ