ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2561

หมดเขตแล้ว : 29 พฤศจิกายน 2560 - 2 มกราคม 2561

หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ข่าวโดย : admin

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยหมดเขตรับสมัคร 2 มกราคม 2561