ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 - 2 มกราคม 2561 (เหลือเวลา 17 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ข่าวโดย : admin

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยหมดเขตรับสมัคร 2 มกราคม 2561