ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

หมดเขตแล้ว : 29 พฤศจิกายน 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ข่าวโดย : admin

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 และส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 โดยสามารถส่งบทความได้ทาง e-mail: conference@dpu.ac.th กำหนดส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่ไม่นำเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หรือส่งใบสมัครมาที่หมายเลขโทรสาร 02-5800064 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website https://www.dup.ac.th/conference