ประกาศรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนโทคโนโลยี และขอเชิญเข้าร่วมงานการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี

หมดเขตแล้ว : 29 พฤศจิกายน 2560 - 7 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ข่าวโดย : admin

ประกาศรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนโทคโนโลยี และขอเชิญเข้าร่วมงานการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี

                ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินงานตาม (ร่าง) กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย 2555 – 2564 ศน.ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศได้มีการจัดทำโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการดำเนินการในระยะที่ 3 จึงประกาศรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560