ขอเชิญชวนนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

หมดเขตแล้ว : 29 พฤศจิกายน 2560 - 15 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวโดย : admin

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัย Salus University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย  (Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ) ประเทศอินเดีย และ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560