ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

หมดเขตแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1. ข้าว 2.ปาล์มน้ำมัน 3 อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4 สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 5 พืชสวน พืชไร่ 6 สัตว์เศรษฐกิจ และ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤศจิกายน 2560 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th และสามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ได้ที่http://www.nrms.go.th/Manual.aspx

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนับสนุนงานวิจัย

โทรศพท์ 02-579-7435 ต่อ 3207 (อุมารินทร์)

โทรสาร 02-579-7693  e-mail umarin@arda.or.th