ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

หมดเขตแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมส่งบทความก้าวหน้าการวิจัย เครือข่ายสหวิทยาการ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”ในงานประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 28 -29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ เพื่อร่วมคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร.034-109300   ต่อ  3909

โทรสาร 034-261053  e-mail: unsdgs2017@webmail.npru.ac.th