รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย แสงซินโครตรอน (สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้) ประจำปี 2561

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 18 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน (สำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ คุณ พัทธนันท์ เขินพลกรัง e-mail: 9pattanan@gmail.com หรือ คุณ วราภรณ์  ผิวพรรณงาม e-mail: warapornp@kku.ac.th โทร: 48188,42758 หรือ 043-203177 และผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดการประกาศรับสมัคร และ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://ora.kku.ac.th