ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT – CASS)

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 12 ตุลาคม 2560 - 11 พฤศจิกายน 2560

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย– จีน (NRCT – CASS)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้าแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง ไทย – จีน (NRCT – CASS)ประจำปี 2561ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ของวช. ที่ http://www.nrct.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศกองการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-5792690 และ 02-5612445 ต่อ 203