เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนจาก สกว

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 26 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : สกว

สืบเนื่องจากกิจกรรม การบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ จากสำนักประสานงาน ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แก่ผู้สนใจ สามารถเลือกดาวน์โหลดชุดเอกสารสมัครที่ท่านสนใจได้จากด้านล่าง