News Online
Found : 207 Records.
โครงการวางแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ (IP Demo Day)

ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่เปิดโครงการวางแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ (IP Demo Day) และเปิดห้อง "UniKhon space ณ ห้อง "UniKhon space” ชั้น 2 อาคารแก่นมอดินแดง (ข้างศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเก่า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม นำโดย พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม


หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย 2563

หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย 2563


สกว. และ สกอ. จับมือกับ มข. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศผ่านโครงการ Multi Mentoring System (MMS)

สกว. และ สกอ. จับมือกับ มข. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศผ่านโครงการ Multi Mentoring System (MMS)โดยมี ศ.ดร. โสภิศ วงศ์คำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มข. เป็นหัวหน้า Coach ภาคอีสาน (MMS 6) และ ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข. เป็นหัวหน้า Coach มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา


ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ Savannakhet University

มื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึกเก่า) ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Savannakhet University และคณะ