News Online
Found : 183 Records.
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิจัยร่วมพิธีลงนาม MOU พริกบดแผ่นอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU พริกบดแผ่นอเนกประสงค์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทอุตสาหกรรมพริกไทย จำกัด ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์


ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกว. สำนักงาน ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฝ่ายวิจัยโดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับผู้มาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกว. สำนักงาน ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house สกว. ณ ห้องประชุม EN 18301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี


กิจกรรม ตลาดนัด เปิดโลกผลงานวิจัย และ นวัตกรรม ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 -24 กันยายน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยกทีมนักวิจัยร่วมจัดกิจกรรม ตลาดนัด เปิดโลกผลงานวิจัย และ นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ณ ไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน


ฝ่ายวิจัยร่วมต้อนรับ ผู้เข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายเรือ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับ ผู้เข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายเรือ


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสาน
วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร เวลา 10.30 – 13.30 น.