ฝ่ายวิจัยร่วมกับ(CASCAP)(CKDNET)และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บริการงานวิจัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวิจัยร่วมกับ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP) โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 6 และ 19 กรกฎาคม 2561

ฝ่ายวิจัยร่วมกับ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP) โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 6 และ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ลานจอดรถด้านหน้าอาคารสิริคุณากร และภายในบริเวณอาคารสิริคุณากร ชั้น 1 และ 2  กิจกรรมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงด้านสุขภาพ คนและสัตว์ เป็นการบริการงานวิจัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยกิจกรรมที่จัดไว้เพื่อบริการได้แก่ นิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษา การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ การตรวจวินิจฉัยโรคไต และให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เสี่ยงต่อโรคไต การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการกำจัดเห็บหมัดสำหรับสัตว์เลี้ยงข่าว : จินตนา มูลตรี

6/7/2561 16:38:55