งานแถลงข่าว “IP Day for Alumni”

ฝ่ายวิจัย ร่วมงานแถลงข่าว “IP Day for Alumni” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.45 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

ฝ่ายวิจัย ร่วมงานแถลงข่าว “IP Day for Alumni” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.45 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

กิจกรรม “IP Day for Alumni” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย  ศาสตราจารย์ ศุภชัย  ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าว ถึง ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการสร้างธุรกิจ นายสมศักดิ์  แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้กล่าวถึงบทบาทของศิษย์เก่ากับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้มีผู้สนใจ และ สื่อมวลชนจากหลากหลายแขนง เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ข่าว : จินตนา มูลตรี

13/3/2561 16:03:11