มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Hub) โครงการ Innovation Hubs

ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 2 และ 6 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 2 และ 6 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  ฐานะมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Hub) โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่อง เกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ประจำปีงบประมาณ 2560ข่าว : จินตนา มูลตรี

25/12/2560 14:19:33