กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายวิจัยเพื่อแนะนำการใช้ระบบงานวิจัยรูปแบบใหม่

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายวิจัยและหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย

กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายวิจัยและหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย เวอร์ชั่นใหม่ โดย นายวันชัย ปานพิมพ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ ได้มาแนะนำรูปแบบข้อมูลและสอบถามปัญหาการใช้งานระบบ กับผู้ใช้งาน โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์  บุญมาศ เป็นผู้กล่าวเปิด ในการจัดกิจกรรมข่าว : จินตนา มูลตรี

7/12/2560 16:16:40