ฝ่ายวิจัยร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา  ตั้งวงค์ไชย ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นิธิมา  เคารพาพงศ์  นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยของ Prof.Dr. Makoto Ogawa ซึ่งได้รับทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2560 จาก สวทช เรื่อง Hybrid nanomaterial and process design for photosynthesis.ข่าว : จินตนา มูลตรี

7/12/2560 16:09:30