ฝ่ายวิจัยร่วมรายการข่าวอีสานวันนี้ กับ NBT

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ฝ่ายวิจัยร่วมรายการข่าวอีสานวันนี้ กับ NBTเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “เสวนา 54 ปี มข. : ทิศทางเศรษฐกิจอีสานในทศวรรษหน้า” ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ 11 ธันวาคม 2560 เวลา

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นายปรีชา พันธ์นิกุล บริษัทอาร์ทูเอ็มโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รองประธานฝ่ายการศึกษาและวิจัยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมรายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT เพื่อประชาสัมพันธ์งาน “เสวนา 54 ปี มข. : ทิศทางเศรษฐกิจอีสานในทศวรรษหน้า” ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพีระสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถรับชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ ; https://www.youtube.com/watch?v=crVPaANhqSข่าว : จินตนา มูลตรี

7/12/2560 15:54:31