มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิจัยร่วมพิธีลงนาม MOU พริกบดแผ่นอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU พริกบดแผ่นอเนกประสงค์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทอุตสาหกรรมพริกไทย จำกัด ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU พริกบดแผ่นอเนกประสงค์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัทอุตสาหกรรมพริกไทย จำกัด ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา  ตั้งวงค์ไชย ในนามตัวแทนฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กับคุณพรศักดิ์  ศักดิ์สุจริตในนามบริษัทอุตสาหกรรมพริกไทย ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดด้านอุตสาหกรรมพริกโดยการนำพริกไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความหลากหลายทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอุตสาหกรรมยาและด้านอาหารเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากพริกสายพันธ์ดี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งนี้หลังพิธีการลงนาม ได้มีการสาธิตกระบวนการผลิต พริกแผ่น ที่สามารถนำไปแปรรูปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ชอบรับประทานพริกและตอบโจทย์อุตสาหกรรมพริกได้ในอนาคตข่าว :

26/9/2560 22:45:03