ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกว. สำนักงาน ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฝ่ายวิจัยโดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับผู้มาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกว. สำนักงาน ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house สกว. ณ ห้องประชุม EN 18301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฝ่ายวิจัยโดยกองบริหารงานวิจัยร่วมต้อนรับการมาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกว. สำนักงาน ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์Innovative house  สกว.ณ ห้องประชุม EN 18301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี"วิศวรวมใจ"มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา ตั้งวงค์ ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์กว่า 60 ท่าน ประกอบไปด้วย คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา  จากหลากหลายสาขาวิชา  โดย สกว. หวังว่า กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมผู้มีความสนใจในการต่อยอดและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมเพื่อการตอบโจทย์งานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยเล็งเห็นความสำคัญทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่แรกในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้ ข่าว :

26/9/2560 22:38:37