ที่อยู่ ที่ติดต่อ

 

     
กองบริหารงานวิจัย

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Research Administration Division

Office of the President, Building 2, 2th floor

Khon Kaen University

123, Moo 16, Mittapab Road, Nai-Muang

Muang District, Khon Kaen 40002, Thailand.

โทรศัพท์ : 043 203176

โทรสาร : 043 203177

อีเมล : info.orakku@gmail.com

  Tel : +66 043 203176

Fax : +66 043 203177

e-mail : info.orakku@gmail.com