ที่อยู่ ที่ติดต่อ

 

     
กองบริหารงานวิจัย

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

The Division of Research Administration

Office of the President, Building 2, 2th floor

Khon Kaen University

123, Moo 16, Mittapab Road, Nai-Muang

Muang District, Khon Kaen 40002, Thailand.

โทรศัพท์ : 043 203176

โทรสาร : 043 203177

อีเมล : info.orakku@gmail.com

  Tel : +66 043 203176

Fax : +66 043 203177

e-mail : info.orakku@gmail.com