Research Fund

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

รับข้อเสนอ : 29 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 136 วัน)

ผู้ให้ทุน : สวทช


ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT – CASS)

ปิดแล้ว : 12 ตุลาคม 2560 - 11 พฤศจิกายน 2560

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เปิดรับข้อเสนอโครงการในงบประมาณประจำปี 2562

ปิดแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560

ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์


เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนจาก สกว

ปิดแล้ว : 26 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : สกว


รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย แสงซินโครตรอน (สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้) ประจำปี 2561

ปิดแล้ว : 18 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย


ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา

ปิดแล้ว : 26 กันยายน 2560 - 27 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ซินโครตรอน ประจำปี 2560

ปิดแล้ว : 26 กันยายน 2560 - 27 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Call for proposals - Junior Researcher Fellowship Program for Thailand 2018

ปิดแล้ว : 3 ตุลาคม 2560 - 25 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE


ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4

ปิดแล้ว : 2 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย


เรียนเชิญท่านผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560

ปิดแล้ว : 30 สิงหาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย


More ...

News Update

เรียนเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ระหว่างวันที่ : 30 สิงหาคม 2560 - 15 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 120 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 (เหลือเวลา 61 วัน)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 - 2 มกราคม 2561 (เหลือเวลา 17 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระหว่างวันที่ : 1 มิถุนายน 2560 - 29 ธันวาคม 2560 (เหลือเวลา 13 วัน)

หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์


ขอเชิญชวนนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

หมดเขตแล้ว : 29 พฤศจิกายน 2560 - 15 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต


ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

หมดเขตแล้ว : 13 พฤศจิกายน 2560 - 15 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


ประกาศรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนโทคโนโลยี และขอเชิญเข้าร่วมงานการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี

หมดเขตแล้ว : 29 พฤศจิกายน 2560 - 7 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

หมดเขตแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร


More ...

กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายวิจัยเพื่อแนะนำการใช้ระบบงานวิจัยรูปแบบใหม่

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายวิจัยและหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย

ฝ่ายวิจัยร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ฝ่ายวิจัยร่วมรายการข่าวอีสานวันนี้ กับ NBT

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ฝ่ายวิจัยร่วมรายการข่าวอีสานวันนี้ กับ NBTเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “เสวนา 54 ปี มข. : ทิศทางเศรษฐกิจอีสานในทศวรรษหน้า” ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ 11 ธันวาคม 2560 เวลา

More ...