สวก ประกาศให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559
   
   
ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559
   
   
แนะนำรายชื่อวารสารสำหรับลงตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (เฉพาะค่า Impact factor)
   
   
Louis Bonduelle Research Award 2016
   
   
สพม.ประกาศให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   

ดูทั้งหมด

 
   
   
นักวิจัยมข. คว้า 4 รางวัลวิจัยระดับนานาชาติ จาก 3 ผลงาน
งาน 2015 Taipei International Invention Show & Technomart คว้า 4 รางวัล 2 Bronze Medal Award/ Special Prize และ Honorable Mention
   
   
   
ผู้บริหารฝ่ายวิจัยฯ นำทีมจัดกิจกรรม Research Talk
ชี้แจงนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์
   
   
   
มข.สังเคราะห์นาโนซิลิกอนจากเถ้าแกลบ สร้างแบตเตอรี่เพิ่มพลังงาน12เท่า!
คณะนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง สังเคราะห์นาโนซิลิกอนจากเถ้าแกลบ ทดแทนคาร์บอนที่ขั้วแอโนดของแบตเตอรี่ สร้างแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน โดยนาโนซิลิกอนสามารถกักเก็บพลังงานได้มากกว่าคาร์บอน12เท่า!
   

ดูทั้งหมด

 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

Business and Econimies

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Humanity and Social Science

วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU Institutional Research Journal

 

© Copyright 2015 Division of Research Administration

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : ora@kku.ac.th