ดูทั้งหมด

 
   
   
รศ. ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับรางวัล “นักปรับปรุงพันธุ์พันธุ์ดีเด่น” ประจำปี 2558
รางวัลจากสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
   
   
   
มข.นำงานวิจัยจัดแสดงในงานขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ผนึกกำลังจัดงานร่วมกับ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชูงานวิจัยใช้ได้จริง พร้อมนำงานวิจัยจัดแสดงในวันที่ 15 กันยายน 2558
   

ดูทั้งหมด

 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

Business and Econimies

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Humanity and Social Science

วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU Institutional Research Journal

 

© Copyright 2015 Division of Research Administration

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : ora@kku.ac.th