การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ 2559
   
   
ขอเชิญเสนอผลงานขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560
   
   
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านการปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
   
   
ขอเชิญเสนอชื่อผู้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นปี59
   
   
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2)
   

ดูทั้งหมด

 
   
   
นักวิจัยประเทศสิงคโปร์มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แก่โครงการ CASCAP มข. และบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ 2 เครื่อง ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท และมอบเงินบริจาค 5 แสน
   
   
   
นักวิจัย มข. ขนทัพคว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยไทย
   
   
   
โครงการพิชิตมะเร็งท่อน้ำดี : การพัฒนาระบบสุขภาพที่ท้าทายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว พัฒนาวิธีผ่าตัดรักษาร่วมกับการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี พบว่าผู้ป่วยมีชีวิตหลังจากการผ่าตัดยืนยาวขึ้นและปลอดภัยจากการผ่าตัดมากขึ้น และทำให้เชื่อว่าโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้
   

ดูทั้งหมด

 

KKU: Research

Vol: 1,2016

KKU: Research

Vol: 2,2016

Coming soon!

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

Business and Econimies

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Humanity and Social Science

วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU Institutional Research Journal

 

© Copyright 2015 The Division of Research Administration

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : ora@kku.ac.th