เรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัล PTT Awards ประจำปี 2560 -2561
   
   
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตรอ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 The Nineteenth National Software Contest: NSC2017
   
   
ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
   
   
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ"In vivo imaging and microCT Application for research"
   
   
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 the 2 World lrrigation Forum
   

ดูทั้งหมด

 
   
   
กองบริหารงานวิจัยร่วมแสดงมุฑิตาจิต ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
กองบริหารงานวิจัยร่วมแสดงมุฑิตาจิต ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559
   
   
   
การประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน
ประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/ 2559 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2
   
   
   
โครงการจัดประชุมและสัมมนา การใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โครงการจัดประชุมและสัมมนา การใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา08.30 – 12.00 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   

ดูทั้งหมด

 

KKU: Research

Vol: 1,2016

KKU: Research

Vol: 2,2016

pdf file

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

Business and Econimies

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Humanity and Social Science

วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU Institutional Research Journal

 

© Copyright 2015 The Division of Research Administration

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : info.orakku@gmail.com