| Home | Hotline Director | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 
 

Member Sign In | Contact Us |
  ประกาศ :

ทุนอุดหนุนทั่วไป (วช.) | ทุนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข | ทุนนักวิจัยใหม่ มข. | ทุนวิจัยสถาบัน | ทุนพัฒนาการเรียนรู้ | ทุนบ่มเพาะนักวิจัย | ทุนกาญจนาภิเษก (คปก.)

   

ทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ | ทุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | ทุนวิจัยรัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | ทุนอุดหนุนคณาจารย์เสนอผลงานต่างประเทศ | Publication Clinic

   

ทุนวิจัยภายนอก | ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ประกาศ หลักเกณฑ์การวิจัย

  สื่อออนไลน์ :

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 14

:.

รับสมัครทุนสนับสนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์

:.

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่4 "Rethink: Social Development for Sustainability in ASEAN Community"

:.

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme: YSTP)

:.

เชิญเสนอผลงานรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ฯลฯ

:.

กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อข่าวประชาสัมพันธ์การวิจัยบนเว็บไซต์

:.

Asia Association of Learning, Innovation and Coevolution Studies 11th International Conference

:.

The proceeding of AIRS2014

:.

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557

:.

โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2014)

ดูทั้งหมด ..


นักวิจัย มข. สร้างชื่อระดับโลก คว้ารางวัล Bronze Award

ชูผลงานแอนโทไซยานินจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

กองบริหารงานวิจัย สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

บุคลากรรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข.

เปิดตัวยิ่งใหญ่ โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

มข. จับมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันลงนามความร่วมมือ

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่
29 - 30 เมษายน 2557
 

06.00 - 16.30

ฝึกอบรมการเขียนบทความวิจัยสถาบัน รุ่น 2 ณ จ.หนองคาย

ฝึกอบรมการเขียนบทความวิจัยสถาบัน (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา อ.เมือง จ.หนองคาย

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(2) กุมภาพันธ์ 2557

1) 50 ปี มข. 50 ผลงานวิจัยเด่น
2) การรักษาโรคเมลิออยด์ด้วยยาที่สะดวก และปลอดภัยกว่า
3) วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อนํ้าดี
4) กรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ที่ก๊าซซึมผ่านได้
5) นํ้าพริกปลาชนิดแห้ง
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 1137 ] visitors : [ 692,239 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [706 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^