| Home | Hotline Director | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 
 

Member Sign In | Contact Us |
  ประกาศทุน :

อุดหนุนทั่วไป (วช.) | แก้ไขปัญหาสาธารณสุข | นักวิจัยใหม่ | วิจัยสถาบัน | พัฒนาการเรียนรู้ | บ่มเพาะนักวิจัย | กาญจนาภิเษก(คปก.) | ม.วิจัยแห่งชาติ

   

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | รัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | เสนอผลงานต่างประเทศ | สนับสนุนการตีพิมพ์ | Publication Clinic

   

ทุนวิจัยภายนอก | ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ประกาศ หลักเกณฑ์การวิจัย

  สื่อออนไลน์ :

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 ประจำปีพ.ศ. 2557

:.

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558

:.

เชิญเสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อเข้ารับรางวัล SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2557

:.

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย วช.ประเภทบัณฑิตศึกษา ปี 2558

:.

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

:.

ทุนวิจัยฯ แก้ไขปัญหาความยากจน

:.

ประกาศผู้ผ่านหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ทุนประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่6/2557

:.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง Springer Author Workshop 2014

:.

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2557

:.

ประกาศรับสมัครรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

ดูทั้งหมด ..


ยินดีและชื่นชมนักวิจัยงาน Thailand research expo 2014

งานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล Gold Award มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

มข. จัดประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน หัวข้อ“การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน”

เผยแพร่ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการใช้งานวิจัยสถาบันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กรและการพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลงานวิจัยข้าวโพดสีม่วง คว้ารางวัล Gold Award จากงาน Thailand Research Expo 2014

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับมอบถ้วยรางวัล Gold Award จาก ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นถ้วยจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่

วันนี้ : 29 สิงหาคม 2557

 

10.30 - 11.30

ประชุมกองบรรณาธิการหนังสือผลงานวิจัยดีเด่น 50 ปี มข.

ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข

พรุ่งนี้ : 30 - 31 สิงหาคม 2557

 

07.00 - 17.00

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักวิจัยใหม่ปี 2558

ณ เชียงคาน รีสอร์ท เมาเท้น จ.เลย จำนวนกว่า 150 คน ประกอบด้วย วิทยากร พี่เลี้ยงนักวิจัย และนักวิจัยใหม่ ปี 2558

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(7) กรกฎาคม 2557

1) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ยางนา มีค่าดั่งทองคำ”
2) การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเรืองแสงเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์
3) ศูนย์วิจัยอ้อยและนํ้าตาล : ความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่าง สกว.-มข.
4) การตลาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มนํ้าผลไม้ เพื่อสุขภาพในระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค้าของไทย
5) ผงซุปใบมะรุมและใบหม่อน
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 79 ] visitors : [ 771,264 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [834 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^