| Home | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 

Member Sign In | admin: panpim@kku.ac.th |
 

ทุนวิจัยภายใน

อุดหนุนทั่วไป (วช.) | แก้ไขปัญหาสาธารณสุข | นักวิจัยใหม่ | วิจัยสถาบัน | พัฒนาการเรียนรู้ | บ่มเพาะนักวิจัย | กาญจนาภิเษก(คปก.) | ม.วิจัยแห่งชาติ

   

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | รัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | เสนอผลงานต่างประเทศ | สนับสนุนการตีพิมพ์ | Publication Clinic

 

ทุนวิจัยภายนอก

ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ขั้นตอนการรับทุนภายนอก | ประกาศข่าวทุนวิจัยภายนอก

 

ประกาศ

ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การวิจัย

 

สื่อออนไลน์

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

รางวัล “TWAS Prize for Young Scientists in Thailand” สาขาเคมี ประจำปี 2558

:.

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ พัฒนา กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2558

:.

Professional Development and Engagement Program ฝ่ายวิชาการ สกว.

:.

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี 2558

:.

เชิญร่วมประชุมวิชาการ “International Conference on “Research for Social Devotion”

:.

การประกาศโจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ 2558 (รอบแรก)

:.

กรมหม่อนไหม ขอเชิญนำผลงานวิจัยเข้าร่วมวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2558

:.

ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558

:.

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอทุนมุ่งเป้าปี 58 เพิ่มเติม 4 สาขาวิจัย

:.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ดูทั้งหมด ..


มข. จัดยิ่งใหญ่..ครั้งแรกใน 50 ปี ประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติและโชว์ผลงานด้านการวิจัย

จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ณ อาคารพจน์ สารสิน อาคาร 25 ปี และอาคารวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มข.

กองบริหารงานวิจัย จับมือ พวอ. จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยที่ได้รับทุน พวอ. สู่การพัฒนางานวิจัย พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

ผลิตภัณฑ์น้ำยาหยอดหูน้ำมันหอมระเหยคว้ารางวัล Bronze Prize ระดับนานาชาติ

รับรางวัลเหรียญทองแดง ในงาน Soul International Invention Fair 2014 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(9) กันยายน 2557

1) มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินีไหมมัดหมี่ขอนแก่น สู่สากล
2) ภาพยนตร์ “ครูของข้อย”...สร้างสรรค์จากฐานการวิจัย
3) The KKU Show and Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย R2R ภายในองค์กร
4) ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
5) ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 39 ] visitors : [ 107,566 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [984 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^