| Home | Hotline Director | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 
 

Member Sign In | Contact Us |
  ประกาศทุน :

อุดหนุนทั่วไป (วช.) | แก้ไขปัญหาสาธารณสุข | นักวิจัยใหม่ | วิจัยสถาบัน | พัฒนาการเรียนรู้ | บ่มเพาะนักวิจัย | กาญจนาภิเษก(คปก.) | ม.วิจัยแห่งชาติ

   

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | รัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | เสนอผลงานต่างประเทศ | สนับสนุนการตีพิมพ์ | Publication Clinic

   

ทุนวิจัยภายนอก | ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ประกาศ หลักเกณฑ์การวิจัย

  สื่อออนไลน์ :

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

เชิญร่วมสัมมนาทุนวิจัย JSPS ในเอเชีย

:.

ประกาศผลการพิจารณาทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดทีึ่ 1/2558

:.

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานนำเสนองานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขครั้งที่ 4

:.

เชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน"มสธ.วิจัย ประจำปี 2558"

:.

ขอเชิญรับสมัครทุนวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีน

:.

ขอเชิญร่วมการประชุมและส่งบทความผลงานวิจัยในประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16

:.

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร

:.

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014

:.

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร "The 1 International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015)

:.

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน"มสธ.วิจัย ประจำปี 2558"

ดูทั้งหมด ..


กองบริหารงานวิจัย มข. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

ร่วมวิเคราะห์ผลการปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงแผนงาน หวังขับเคลื่อนด้านการวิจัยไปสู่เป้าหมาย ตอบสนองยุทธศาสตร์นโยบายผู้บริหาร

ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม คว้ารางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards

รับรางวัลสาขา Health Sciences ที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยที่รับทุน สกว.

ปี 2014 ปีแรกที่ผลงานตีพิมพ์ของ มข. จะทะลุเป้า

ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานสากล Scopus และISI มีการตีพิมพ์ถึงจำนวน825 ผลงาน

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่

วันนี้ : 30 ตุลาคม 2557

 

13.30 - 15.30

ประชุมคณะทำงานฝ่ายขับเคลื่อนเครือข่าย จนท.สนับสนุนการวิจัย ปี 58

กองบริหารงานวิจัย

พรุ่งนี้ : 31 ตุลาคม 2557

 

13.30 - 15.30

ประชุม กก.โครงการวิจัยใหม่ ปี 2558

ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย

3 พฤศจิกายน 2557
 

13.30 - 15.30

ประชุมคณะทำงาน ฝา่ยสารสนเทศ ฝา่ยประชาสัมพันธ์+เผยแพร่ และฝ่ายการจัดการความรู้ (KM)

สิริคุณากร 3

10 พฤศจิกายน 2557
 

09.00 - 16.30

ประชุม กก.ดำเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ปี 2557

ณ วารี วัลเลย์ รีสอร์ท เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

11 พฤศจิกายน 2557
 

09.00 - 12.00

บรรยายให้ความรู้เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสถาบัน

สิริคุณากร 3

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(9) กันยายน 2557

1) มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินีไหมมัดหมี่ขอนแก่น สู่สากล
2) ภาพยนตร์ “ครูของข้อย”...สร้างสรรค์จากฐานการวิจัย
3) The KKU Show and Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย R2R ภายในองค์กร
4) ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
5) ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 29 ] visitors : [ 45,573 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [896 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^