| Home | Hotline Director | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 
 

Member Sign In | Contact Us |
  ประกาศ :

ทุนอุดหนุนทั่วไป (วช.) | ทุนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข | ทุนนักวิจัยใหม่ มข. | ทุนวิจัยสถาบัน | ทุนพัฒนาการเรียนรู้ | ทุนบ่มเพาะนักวิจัย | ทุนกาญจนาภิเษก (คปก.)

   

ทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ | ทุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | ทุนวิจัยรัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | ทุนอุดหนุนคณาจารย์เสนอผลงานต่างประเทศ | Publication Clinic

   

ทุนวิจัยภายนอก | ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ประกาศ หลักเกณฑ์การวิจัย

  สื่อออนไลน์ :

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 14

:.

รับสมัครทุนสนับสนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์

:.

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่4 "Rethink: Social Development for Sustainability in ASEAN Community"

:.

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme: YSTP)

:.

เชิญเสนอผลงานรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ฯลฯ

:.

กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อข่าวประชาสัมพันธ์การวิจัยบนเว็บไซต์

:.

Asia Association of Learning, Innovation and Coevolution Studies 11th International Conference

:.

The proceeding of AIRS2014

:.

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557

:.

โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2014)

ดูทั้งหมด ..


นักวิจัย มข. สร้างชื่อระดับโลก คว้ารางวัล Bronze Award

ชูผลงานแอนโทไซยานินจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

กองบริหารงานวิจัย สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

บุคลากรรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข.

เปิดตัวยิ่งใหญ่ โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

มข. จับมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันลงนามความร่วมมือ

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่
29 - 30 เมษายน 2557
 

06.00 - 16.30

ฝึกอบรมการเขียนบทความวิจัยสถาบัน รุ่น 2 ณ จ.หนองคาย

ฝึกอบรมการเขียนบทความวิจัยสถาบัน (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา อ.เมือง จ.หนองคาย

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(3) มีนาคม 2557

1) พัฒนาองค์กร พัฒนางานประจำ� ด้วยการวิจัยสถาบัน
2) “ส่องฟ้า” พืชธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
3) ระดมนักวิจัยจับมือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยจากยางนา
4) ผลิตภัณฑ์นํ้ามันหอมระเหยสำ�หรับหยอดหูเพื่อรักษาโรคช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข
5) สารผสมสำ�หรับทำ�ความสะอาดฟันเทียม
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 142 ] visitors : [ 693,259 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [708 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^